Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką

2021L

Kod przedmiotu24S1O-PNJAPZSan2h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi