Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką

Practical English - stylistics and writing

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJAPZSanh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Oshima A., Hogue A., Longman Academic Writing Series.3 Paragraphs to Essays, Pearson Education Inc., 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi