Praktyczna nauka języka angielskiego – Retoryka

2023L

Kod przedmiotu24S1O-PNJARETh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi