Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJAUZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kisslinger, Ellen, and Lida Baker, Skillful 3, 2gie wydanie, Listening & Speaking Książka ucznia + kod online + Zeszyt ćwiczeń online ISBN: 9781380010704, Macmillan, 2019 2) Mann, Malcolm i Steve Taylor Knowles, Improve your Skills for First Reading Książka ucznia z kluczem + kod Macmillan Practice Online ISBN: 9780230460935, Macmillan, 2019 3) Rogers, Louis, and Dorothy E. Zemach. , Skillful 3, 2gie wydanie, Reading & Writing Książka ucznia + kod online + Zeszyt ćwiczeń online ISBN: 9781380010766, Macmillan, 2019 4) Vince, Michael, Language Practice for First Książka ucznia z kluczem (z kodem Macmillan Practice Online) ISBN: 9780230463752 , Macmillan, 2014 5) Mann, Malcolm i Steve Taylor Knowles, Improve your Skills for First Listening&Speaking Książka ucznia z kluczem + kod Macmillan Practice Online ISBN: 9780230462809, Macmillan, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi