Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna, pisanie akademickie, konwersacje z leksyką, czytanie ze słuchaniem

2022L

Kod przedmiotu24S1O-PNJAfaE4
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi