Podstawy dydaktyki

Basics of didactics

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-PODDYDh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki , -, 2007 2) Kruszewski K. (red.) , Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, -, 2005 3) Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki., Impuls, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi