Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2023L

Kod przedmiotu24S1O-PPMfah
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi