Proseminarium

Proseminar

2022L

Kod przedmiotu24S1O-PROSEMh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Antczak, S, "Jak napisać pracę dyplomową", Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004 2) Gierz, W., "Jak pisać pracę licencjacką?: poradnik metodyczny.", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2000 3) Kuc, B. R., "Metody i techniki pisania prac dyplomowych: (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych)., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007 4) Osuchowska, D, "The Rudiments of academic Writing", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009 5) Zemach, D. E., "Academic Writing: from paragraph to essay",, Macmillan, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi