Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

DIPLOMA SEMINAR

2023L

Kod przedmiotu24S1O-SEMDIIh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi