Gramatyka opisowa - składnia i morfologia

2022L

Kod przedmiotu24S1O-SIM4h
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Burton-Roberts, Noel, Analysing sentences. An introduction to English syntax, Routlege, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi