Wstęp do literaturoznawstwa

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-WDLfa3h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jonathan Culler, Literary Theory: Very Short Introduction, t. -, Oxford University Press, 1997, s. - 2) A. Zgorzelski, Drama as the Opposition of Functions [w: Studies on Drama],, t. -, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 1986, s. - 3) A. Zgorzelski, Konstrukcja i sens, t. -, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, bdw, s. - 4) John Anthony Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, t. -, Penguin, 1992, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi