BHP w instytucjach edukacyjnych

2019Z

Kod przedmiotu1400S1O-BHPWINSh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPodstawowa problematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach edukacyjnych. Aktualny stan prawny. Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
Opis wykładówPodstawowa problematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach edukacyjnych. Aktualny stan prawny. Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zasadami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych
Literatura podstawowa1) Skuza L., "Wypadki przy pracy od A do. Wypadki osób pod opieką szkoły i placówki", Gdańsk, 2005 2) Jucha F., Bieś B., "Poradnik BHP Dyrektora Szkoły", Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca1) D. Klus−Stańka, M. Nowicka, Bezpieczeństwo dzieci – scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli, Kraków, 1999
Uwagi