Elementy prawa oświatowego

Elements of educational law

2021L

Kod przedmiotu1400S1O-EPO
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającedydaktyka nauczania przedmiotu
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu struktury systemu oświaty w Polsce
Opis ćwiczeńStudenci zostaną zapoznani z podstawowymi aktami prawnymi w polskiej oświacie
Opis wykładówStudenci zostaną zapoznani z podstawowymi aktami prawnymi w polskiej oświacie
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi polskiej oświaty, ze statusem prawnym nauczyciela
Literatura podstawowa1) Kurzyna, Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa, 2009 2) T. Komorowski, Prawo oświatowe w praktyce: poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty", eMPi2, 2001 3) Dziennik, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, t. poz 59, Ustaw, 2017, s. tekst jedn
Literatura uzupełniająca1) K. Gawroński, wyd. Wolters Kluwer Polska, Potyczki prawne dyrektora szkoły. Rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą, 2010r., tom 2) Anna Król, Patryk Kuzior, Michał Łyszczarz, wyd. Warszawa, Prawo oświatowe: komentarz do ustawy o systemie oświaty, 2009r., tom
Uwagi