Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie I

Practical German - Listening

2019Z

Kod przedmiotu1400S1O-PNJNMS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneJęzyk niemiecki na poziome B1.
Opis ćwiczeńRealizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na słuchaniu pojedynczych wypowiedzi lub kompletnych tekstów oraz ich omawianiu. Treści ćwiczeń dotyczą również wybranych jednostek tematycznych z podręczników udoskonalających sprawność słuchania na poziomie B1. Ćwiczenia rozumienie tekstu słuchanego odbywają się z wykorzystaniem nagrań. Studenci po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu wykonują ćwiczenia pisemne w postaci prawda / fałsz, krótkich wypowiedzi pisemnych oraz odpowiedzi ustnych.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaOpanowanie różnych strategii pracy dotyczących rozumienie tekstu słuchanego - rozumienie tekstów słuchanych o różnej tematyce.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kühn, Peter, wyd. --, Texte hören lernen, 2001r., tom -, -s. 2) Autorenkollektiv, wyd. Goethe Institut, So geht's zum ZD. Modalteste zum Hörverstehen, 2007r., tom -, -s.
UwagiĆwiczenia odbywają się z wykorzystaniem nagrań.