Historia języka niemieckiego

History of the German language

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-HJNh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego oraz podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówOmówienie etapów rozwoju języka niemieckiego: das Althochdeutsche (okres starowysokoniemiecki)(ok.750 do 1050), das Mittelhochdeutsche (okres średniowysokoniemiecki)(ok. 1050 do 1350), das Frühneuhochdeutsche (okres wczesnowysokoniemiecki) (ok. 1350 do 1650), das Neuhochdeutsche (okres nowowysokoniemiecki)(ok. 1650-1800), język współczesny: a) (1800-1950) – rozwój germanistyki w XIX i I. poł XX w., wpływ industrializacji na język niemiecki. Tło historyczno-społeczne i jego wpływ na rozwój słownictwa języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem I i II wojny światowej. Ukształtowanie się normy ortograficznej i fonetycznej języka niemieckiego. b) (1950 - po okres współczesny) - reforma ortografii języka niemieckiego. Rozwój języka i komunikacji w dobie komputeryzacji. Wpływ języka angielskiego na język niemiecki. Wpływ języka niemieckiego na inne języki. Rola i pozycja języka niemieckiego we współczesnym świecie.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodologią językoznawstwa historycznego, etapami rozwoju języka niemieckiego, tj. kulturowymi, politycznymi, społecznymi i religijnymi aspektami tego rozwoju, wpływem języka niemieckiego na inne języki europejskie oraz innych języków (w tym także języka polskiego) na język niemiecki.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Wolff, G. , wyd. Tübingen und Basel., Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart., 2004r., tom 2) Ammon, U., wyd. de Gruyter: Berlin/New York., Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten., 1995r., tom 3) Glück, H. (Hrsg.), wyd. Verlag J. B. Metzler: Stuttgart/ Weimar., Metzler Lexikon Sprache., 2005r., tom 4) Schmidt, Wilhelm, wyd. Stuttgart, Geschichte der deutschen Sprache., 1993r., tom 5) Bergmann, Pauly, Moulin, wyd. Göttingen., Alt- und Mittelhochdeutsch. Arbeitsbuch zur Grammatik der älteren deutschen Sprachstufen und zur deutschen Sprachgeschichte., 2004r., tom
Uwagi