Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Literature German-speaking countries

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-HLKN1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do literaturoznawstwa
Wymagania wstępneznajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie przynajmniej B1
Opis ćwiczeńLiteratura Oświecenia, Burzy i Naporu i Klasyki Weimarskiej. W ramach wykładu i ćwiczeń realizowane będą m.in. następujące treści: 1) Aufklärung: Lessing und Wieland, 2) Sturm und Drang: Geniegedanke, Entdeckung der Volkskultur, Herder und die Generation der Stürmer und Dränger (Klinger, Lenz), 3) Johann Wolfgang von Goethe: "Die Leiden des jungen Werther", 4) Die Dramen des Sturm und Drang, 5) Die Lyrik des Sturm und Drang (u.a. Balladen), 6) Weimarer Klassik: Italienische Reise Goethes, Schiller, Humanitätsgedanke, Antike als Vorbild, 7) Ästhetik und Lyrik der Klassik (u.a. Balladen); 8) Die historischen Dramen Schillers, 9). J.W. von Goethe: Faust. Teil I
Opis wykładówj.w
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów germanistyki z autorami, literaturą i zagadnieniami literackimi okresów Oświecenia, Burzy i Naporu i Klasyki Weimarskiej, praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu, interpretacja i analiza tekstów źródłowych.
Literatura podstawowa1) Viktor Žmegač, Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. ---, Marix, 2004, s. --- 2) Kurt Rothmann, Kleine Geschichte der deutschen Literatur, t. ---, Reclam, 2001, s. --- 3) Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, t. ---, Buchner, 2000, s. --- 4) Barbara Baumann; Birgitta Oberle, Deutsche Literatur in Epochen, t. ---, Hoeber, 1986, s. ---
Literatura uzupełniająca
Uwagi