Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Literature German-speaking countries

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-HLKN4
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria literatury, wstęp do literaturoznawstwa
Wymagania wstępnegruntowna wiedza z zakresu literaturoznawstwa, znajomość języka niemieckiego na poziomie C1
Opis ćwiczeńĆwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów. Na zajęciach są omawiane sztandarowe dzieła niemieckojęzycznych autorów okresu międzywojennego, autorów na emigracji zewnętrznej i wewnętrznej podczas reżimu nazistowskiego, .
Opis wykładówWykłady obejmują zagadnienia dotyczące okresu międzywojennego (Republiki Weimarskiej i Pierwszej Republiki Austriackiej) aż do ugruntowania się narodowego socjalizmu na scenie politycznej (1918-1933). Drugi okres dotyczy literatury okresu narodowego socjalizmu aż do zakończenia II wojny światowej (1933-1945); omawiane zagadnienia to np.: Nationalsozialistische Literaturpolitik (Gleichschaltung, Verfolgung, Exil, "Innere Emigration" )
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami w literaturze niemieckojęzycznej, z wybitnymi przedstawicielami scen literackich i najważniejszymi utworami następujących okresów literackich: Literatur der Zwanziger Jahre (Weimarer Republik, Neue Sachlichkeit, Volksstücke) Literatur im Exil, episches Theater, 'Innere Emigration'.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi