Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

History of Germany, Austria and Switzerland

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-HNAISh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneZainteresowanie historią krajów niemieckojęzycznych
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówW ramach zajęć omawiane będą wybrane zagadnienia dotyczące historii Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych od istnienia plemion germańskich do roku 1871.
Cel kształceniaZajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią krajów niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa1) Jens Kappelhoff, Geschichte Deutschlands. Das Werden einer Nation, t. -, -, -, s. - 2) Helmut Müller, Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, t. -, -, 2007, s. - 3) -, Inne materiały przygotowane przez prowadzącego, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław, Historia Niemiec, t. -, -, 1990, s. - 2) Krasuski Jerzy, Historia Niemiec, t. -, -, 2004, s. - 3) -, Inne materiały przygotowane przez prowadzącego, t. -, -, -, s. -
Uwagi-