Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

History of Germany, Austria and Switzerland

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-HNAISpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneZainteresowanie przedmiotem
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówW ramach zajęć omawiane będą zagadnienia dotyczące historii Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych od roku 1871 do czasów współczesnych.
Cel kształceniaZajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią krajów niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) -, wyd. -, Inne materiały, -r., tom -, -s. 2) Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław, wyd. -, Historia Niemiec, 1990r., tom -, -s. 3) Krasuski Jerzy, wyd. -, Historia Niemiec, 2004r., tom -, -s.
Uwagi