Kultura krajów niemieckojęzycznych

Culture of German-speaking countries

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-KKN2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria krajów niemieckiego obszaru językowego
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego na poziomie B2+
Opis ćwiczeńPrzedmiot ma formę wykładu.
Opis wykładówNa zajęciach omawiane będą różnorodne zagadnienia związane z szeroko pojmowaną kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. Problematyka zajęć dotyczy podstawowej wiedzy z zakresu uwarunkowań kulturowych, historii, architektury, malarstwa, rzeźby oraz muzyki w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Cel kształceniaCelem zajęć jest dostarczenie studentowi najistotniejszych wiadomości z zakresu uwarunkowań społeczno-historycznych w-pływających na tworzenie się istotnych nurtów kulturowych oraz ich oddziaływanie na aktywność człowieka w danej epoce.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Gössmann W, wyd. -, Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss, 1996r., tom -, -s. 2) Zettl E, wyd. -, Deutschland in Geschichte und Gegenwart. Ein Überblick, 1997r., tom -, -s. 3) Glaser H, wyd. -, Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, 2002r., tom -, -s. 4) Schildt A, Siegfried Detlef, wyd. -, Deutsche Kulturgeschichte, 2009r., tom -, -s. 5) -, wyd. -, Inne materiały, -r., tom -, -s. 6) Parry Ch, wyd. -, Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte, 1993r., tom -, -s.
UwagiPrzedmiot kończy się egzaminem po 6. sem.