Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German -speaking and lexis

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNKL2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na I i II roku
Wymagania wstępneznajomość języka niemieckiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: Przygotowanie do różnych wydarzeń życiowych (zakupy w Internecie, sprawny w rozmowie telefonicznej, przygotowanie do egzaminu) świat kultury (światowe dziedzictwo kultury, dzieła sztuki, ich zabezpieczenie i kradzieże), języki i ich wymieranie, świat książek, życie codzienne dziś i w przeszłości, wydarzenia z najnowszej historii Niemiec, kłamstwa historyczne, muzyka, uczucia
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia: rozwinięcie kompetencji leksykalnej na poziomie B2+, produktywne opanowanie słownictwa z danych zakresów tematycznych, oraz umiejętność jego zastosowania w produkcji językowej, w dyskusjach oraz krótkich prezentacjach. Zajęcia służą budowaniu kompetencji komunikacyjnej i doskonaleniu sprawności mówienia. Poszerzenie wiedzy ogólnej i wiedzy o świecie oraz wiedzy interkulturowej w obrębie omawianych zakresów tematycznych.
Literatura podstawowa1) Koithan, U.. Schmilz, H.; Sieber, T., Sonntag, R., Aspekte B2 neu. Lehr- und Arbeitsbuch, Langenscheidt Klett, 2015
Literatura uzupełniająca1) , materiały dodatkowe (teksty prasowe), ,
Uwagibrak