Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2019Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNKZL1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość językowa co najmniej na poziomie A2
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: przedstawianie się, szczęście, marzenia, bohaterowie naszych czasów, przyjaźń, formy życia i mieszkania, bezdomność, zdrowe i niezdrowe odżywianie, czas wolny, gry, uczenie się ustawiczne, uczenie się i zapamiętywanie.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniarozwinięcie kompetencji leksykalnej na poziomie B1, produktywne opanowanie słownictwa z danych zakresów tematycznych, oraz umiejętność jego zastosowania w produkcji językowej, w dyskusjach oraz krótkich prezentacjach.
Literatura podstawowa1) Koithan, Ute, Schmitz, Helen, Siebier, Tanja, Sonntag, Ralf, Aspekte neu. Lehr- und Arbeitsbuch, t. 1, Langenscheidt - Klett, 2014
Literatura uzupełniająca1) , materiały dodatkowe na poziomie B1/B1+, ,
Uwagibrak