Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNKZL4h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na III sem.
Wymagania wstępnezaliczone wszystkie komponenty w ramach PNJN w III sem.
Opis ćwiczeń: zajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: praca, czynniki motywujące do pracy, praca zespołowa, drogi do pracy i kariery, życie społeczne (sport przeciw przemocy, bieda i bogactwo, możliwości pomocy wyjścia z biedy, przyczyny ubóstwa), różnice płciowe, stereotypy dotyczące płci, nauka, mali geniusze, wizje przyszłości, sen i bezsenność.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia: rozwinięcie kompetencji leksykalnej na poziomie B2, produktywne opanowanie słownictwa z danych zakresów tematycznych, oraz umiejętność jego zastosowania w produkcji językowej, w dyskusjach oraz krótkich prezentacjach. Zajęcia służą budowaniu kompetencji komunikacyjnej i doskonaleniu sprawności mówienia. Celem kształcenia jest też poszerzenie wiedzy ogólnej i wiedzy o świecie oraz wiedzy interkulturowej w obrębie omawianych zakresów tematycznych.
Literatura podstawowa1) Koithan, U.; Schmity, H.; Sieber, T.; Sonntag, R., Aspekte nen B2, Langenscheidt, Klett, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak