Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNKZLa2h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN w I semestrze
Wymagania wstępnezaliczenie semestru I
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: nauka i zapamiętywanie, strategie uczenia się i błędy w nauce, uczenie się ustawiczne, nauka a nowe media, Praca zawodowa (oczekiwania względem przyszłego zawodu, ubieganie się o pracę, pomysły na przyszłą pracę zawodową lub własny biznes) formy życia społecznego, miłość, możliwości znalezienia partnera życiowego, związki formalne i nieformalne, rodziny patchworkowe, życie singla – wady i zalety.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniarozwinięcie kompetencji leksykalnej na poziomie B1+, produktywne opanowanie słownictwa z danych zakresów tematycznych, oraz umiejętność jego zastosowania w produkcji językowej, w dyskusjach oraz krótkich prezentacjach. Zajęcia służą budowaniu kompetencji komunikacyjnej i doskonaleniu sprawności mówienia. Celem kształcenia jest też poszerzenie wiedzy ogólnej i wiedzy o świecie oraz wiedzy interkulturowej w obrębie omawianych zakresów tematycznych.
Literatura podstawowa1) Koithan, U; Schmitz, H.; Sieber, T.; Sonntag, R., Aspekte neu. Lehr- und Arbeitsbuch, Langenscheidt Klett, 2014
Literatura uzupełniająca1) , materiały dodatkowe (teksty, nagrania audio i vide pasujące tematyczne do omawianych zadadnień leksykalnych, ,
Uwagibrak