Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNKZLpowh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na semestrach I-V
Wymagania wstępnepoziom językowy B2/C1
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: spojrzenie w przyszłość (świat robotów, doktor ja, zawody przyszłości), życie codzienne (rozwody i ich przyczyny, życie w domach wielopokoleniowych), przygotowanie do pracy (kompetencje miękkie, multitasking), gospodarka, świat jako wioska globalna, zakładanie własnej firmy.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniarozwinięcie kompetencji leksykalnej na poziomie C1, produktywne opanowanie słownictwa z danych zakresów tematycznych, oraz umiejętność jego zastosowania w produkcji językowej, w dyskusjach oraz krótkich prezentacjach. Zajęcia służą budowaniu kompetencji komunikacyjnej i doskonaleniu sprawności mówienia. Poszerzenie wiedzy ogólnej i wiedzy o świecie oraz wiedzy interkulturowej w obrębie omawianych zakresów tematycznych
Literatura podstawowa1) Koithan, U.; Schmitz, H.; Sieber, T., Sonntag, R. , Aspekte neu 3, Lehrbuch und Arbeitsbuch, Langenscheidt, 2018
Literatura uzupełniająca1) , autentyczne materiały dodatkowe , ,
Uwagibrak