Praktyczna nauka języka niemieckiego – Pisanie ze stylistyką

Practical German - stylistics and writing

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNPZS3h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekonwersacja z leksyką, gramatyka praktyczna
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie B2 opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńćwiczenia z zakresu pisania podania, listu motywacyjnego, życiorysu, opisu statystyki lub diagramu, pisania rozprawki na podstawie statystki, diagramu i/lub tekstu publicystycznego.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudenci doskonalą umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim, świadome rozwijają własny styl, świadome stosują reguł pisowni.
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi