Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką

Practical German - stylistics and writing

2019Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNPZS4h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającegramatyka praktyczna, konwersacja z leksyką
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie A2+/ B1 opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńStudenci wykonuję ćwiczenia z zakresu pisania kreatywnego wg modelu od słowa, przez zdanie do tekstu. Następnie wykonują zadania uświadamiające elementy spójności tekstu. W ramach prowadzenia korespondencji studenci piszą prywatne listy zawierające elementy sprawozdania i opisu w oparciu o własne doświadczenia, emocje i znane wydarzenia. W ramach pisania kreatywnego studenci piszą krótkie opowiadania (np. na podstawie historyjki obrazkowej, historyjki kryminalnej lub fantastycznej, bajki itp.) doskonaląc ich strukturę leksykalno-gramatyczną oraz treść.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudenci doskonalą umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim, świadomie rozwijają własny styl oraz świadomie stosują reguły pisowni.
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi