Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką

Practical German - stylistics and writing

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNPZSah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekonwersacja z leksyką, gramatyka praktyczna
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie B2 opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńStudenci wykonują ćwiczenia z zakresu prowadzenia korespondencji: sprawozdanie (relacja) jako część prywatnego listu; z zakresu pisania kreatywnego: opis (np. obrazu oraz jakiegoś procesu); z zakresu przetwarzania tekstu, np. pisanie prywatnego listu na podstawie dialogu, notatki, doniesienia prasowego itp.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniadoskonalenie umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim, świadome rozwijanie własnego stylu, świadome stosowanie reguł pisowni
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi