Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie

Practical German - Listening

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNS4h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceRozumienie tekstu słuchanego na poziomie B2
Wymagania wstępneJęzyk niemiecki na poziome B2
Opis ćwiczeńRealizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na słuchaniu pojedynczych wypowiedzi lub kompletnych tekstów oraz ich omawianiu. Treści ćwiczeń dotyczą również wybranych jednostek tematycznych z podręczników udoskonalających sprawność słuchania na poziomie B2. Ćwiczenia rozumienie tekstu słuchanego odbywają się z wykorzystaniem nagrań. Studenci po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu wykonują ćwiczenia pisemne w postaci prawda / fałsz, krótkich wypowiedzi pisemnych oraz odpowiedzi ustnych.
Opis wykładówPrzedmiot jest realizowany w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaOpanowanie różnych strategii pracy dotyczących rozumienie tekstu słuchanego - rozumienie tekstów słuchanych o różnej tematyce.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kühn, Peter, wyd. Leipzig, "Texte hören lernen", 2001r., tom -, -s. 2) -, wyd. -, Wybrane testy certyfikatowe na poziomie B2 oraz inna literatura, -r., tom -, -s.
UwagiBrak