Praktyczna nauka języka niemieckiego - słuchanie

Practical learning of German - listening

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNSh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceRozumienie tekstu słuchanego na poziomie B1
Wymagania wstępneJęzyk niemiecki na poziome B1
Opis ćwiczeńRealizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na słuchaniu pojedynczych wypowiedzi lub kompletnych tekstów oraz ich omawianiu. Treści ćwiczeń dotyczą również wybranych jednostek tematycznych z podręczników udoskonalających sprawność słuchania na poziomie B1+. Ćwiczenia rozumienie tekstu słuchanego odbywają się z wykorzystaniem nagrań. Studenci po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu wykonują ćwiczenia pisemne w postaci prawda / fałsz, krótkich wypowiedzi pisemnych oraz odpowiedzi ustnych.
Opis wykładówZajęcia odbywają się w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaOpanowanie różnych strategii pracy dotyczących rozumienie tekstu słuchanego - rozumienie tekstów słuchanych o różnej tematyce
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kühn, Peter, wyd. Leipzig, "Texte hören lernen", 2001r., tom -, -s. 2) Autorenkollektiv, wyd. Goethe Institut, "So geht's zum ZD. Modalteste zum Hörverstehen", 2007r., tom -, -s. 3) -, wyd. -, Oraz inna literatura, -r., tom -, -s.
UwagiBrak