Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką

Practical German - listening,practical grammar, writing with stylistics, conversations with lexical

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNa2h
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Egzamin
Przedmioty wprowadzającePNJN sem. I, II, III, IV
Wymagania wstępneBiegłość językowa na poziomie C1
Opis ćwiczeńEgzamin obejmuje następujące zakresy: pisanie ze stylistyką - rodzaje tekstów zgodnie z obowiązującym programem; konwersacje z leksyką: aktualne tematy dotyczące życia we współczesnym świecie; gramatyka praktyczna: zgodnie z obowiązującym programem
Opis wykładów-
Cel kształceniaEgzamin ma na celu wykazać, czy studenci osiągnęli biegłość językową w mowie i piśmie na poziomie na poziomie C1
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-