Podstawy dydaktyki

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-PODDYDI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika ogólna
Wymagania wstępnegotowość do samodzielnego poszerzania wiedzy
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówDydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna, podstawowe pojęcia dydaktyki, współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia, klasa szkolna jako środowisko edukacyjne, lekcja jako jednostka dydaktyczna, metody nauczania, projektowanie działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć uczniów.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami procesu dydaktycznego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Blakeomore S., Frith U., wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jak się uczy mózg?, 2008r., tom
Uwagi