Przedmiot specjalizacyjny

Subject specialization

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-PSfg
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi