Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II

Diploma seminar II

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-SEMIIhi
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi