Słowotwórstwo języka niemieckiego

Word formation in German

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-SJN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka niemieckiego
Wymagania wstępneZnajomośc języka niemieckiego na poziomie B1+, znajomość gramatyki opisowej języka polskiego, znajomość gramatyki opisowej języka niemieckiego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPrzedmiot słowotwórstwa. Podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa. Przyczyny tworzenia nowych słów w języku. Jednostki systemu słowotwórczego: podstawa słowotwórcza; pojęcie formantu słowotwórczego; rodzaje formantów słowotwórczych ze względu na budowę i funkcję: Procesy słowotwórcze we współczesnym języku niemieckim: kompozycja, derywacja, konwersja, kontaminacja, tworzenie skrótów i skrótowców, Movierung (tworzenie nazw osobowych żeńskich nie mających odpowiednika męskiego). Złożenia tasiemce. Hybrydy słowotwórcze.
Cel kształceniaZapoznanie studenta ze słowotwórczym podsystemem współczesnego języka niemieckiego, w szczególności z przedmiotem słowotwórstwa, pojęciami z zakresu słowotwórstwa, typami procesów słowotwórczych współczesnego języka niemieckiego oraz zasadami nimi rządzącymi.
Literatura podstawowa1) Fleischer, W./ Barz, I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache., De Gruyter, 1995 2) Fleischer, Wolfgang./ Barz, Irmhild, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache., Walter de Gruyter, 2012 3) Donalies, Elke, Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick., Tübingen, 2005 4) Altmann, Hans/ Kemmerling, Silke, Wortbildung fürs Examen. , Wiesbaden, 2000
Literatura uzupełniająca1) Eichinger, Ludwig M. , Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. , Tübingen, 2000 2) Erben, Johannes, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. , Berlin, 1993
Uwagi