Technologie informacyjne w humanistyczne i naukach społecznych

Information technologies in the humanities and social sciences

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-TECHINFWHINS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych aplikacji komputerowych oraz innych treści technologii informacyjnej objętych programem nauczania w szkole średniej w zakresie podstawowym.
Opis ćwiczeńWstęp do informatyki, podstawowe wiadomości z zakresu technologii informatycznych. Systemy przetwarzania informacji, organizacja zapisu informacji. Wprowadzenie do systemów operacyjnych. Obsługa programów biurowych: edytory tekstów, edytory HTML, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, bazy danych. Telekomunikacja komputerowa. Publikacje elektroniczne. Tworzenie i publikacja stron w języku HTML. Elektroniczne słowniki i encyklopedie. Wykorzystanie Internetu w pracy naukowej i dydaktyce.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Uczestnicy ćwiczeń uczą się wykorzystywać i praktycznie stosować źródła informacji oraz środki i narzędzia, takie jak systemy komputerowe i pakiety oprogramowania w rozwiązywaniu problemów, jak również używania powyższych we wspomaganiu uczenia się. Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do posługiwania się technologią informacyjną w zakresie korzystania z komputerów i komunikacji oraz do stosowania tej technologii w poznawaniu innych dziedzin.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Sikorski W., wyd. PWN, ECUK Podstawy technik informatycznych, 2007r., tom 2) Żarowska, W. Węglarz, wyd. PWN, ECDL na skróty, 2009r., tom 3) Wrotek W., wyd. Helion, Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, 2006r., tom
Uwagi