Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

Knowledge of the German-speaking countries

2019Z

Kod przedmiotu1424S1O-WOKN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneOgólna wiedza na temat geografii, kultury, polityki i obyczajów w krajach niemieckojęzycznych
Opis ćwiczeńPrzedmiot ma formę wykładu konwersatoryjnego. Przedmiot prowadzony jest w języku niemieckim.
Opis wykładówTematyka wykładów dotyczy zagadnień związanych z geografią, podziałem administracyjnym, turystyką, gospodarką oraz głównymi gałęziami przemysłu w Niemczech oraz w innych krajach niemieckojęzycznych. W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy: Położenie geograficzne krajów niemieckojęzycznych; Podział administracyjny krajów niemieckojęzycznych; Symbole państwowe krajów niemieckojęzycznych; Federalizm; Niemcy jako kraj turystyczny; Austria, Szwajcaria, Liechtenstein jako kraje turystyczne; Inne kraje i obszary w Europie, w których używany jest język niemiecki (Luksemburg, Tyrol Południowy, Szlezwik Północny, Sudetenland, Siebengebirge, Odenburg i.in.); Szkolnictwo w Niemczech oraz innych krajach niemieckojęzycznych; Zwyczaje i obyczaje w Niemczech oraz innych krajach niemieckojęzycznych; Podanie o Wilhelmie Tellu; Przemysł i gospodarka w Niemczech; Przemysł i gospodarka w Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie; Sport w Niemczech oraz innych krajach niemieckojęzycznych; Wybrane wybitne postaci związane z Niemcami oraz innymi krajami niemieckojęzycznymi; inne wybrane tematy.
Cel kształceniaZajęcia mają na celu przybliżenie realiów oraz pogłębienie wiadomości z zakresu podstawowej wiedzy o Niemczech i innych krajach niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Stanisław Bęza, wyd. WSiP, Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, 2004r., tom -, -s. 2) -, wyd. -, Inne materiały i pozycje książkowe, -r., tom -, -s. 3) Oliver Bayerlein, wyd. Verlag für Deutsch Renate Luscher, Landeskunde aktiv: Praktische Orientierungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz, 2013r., tom -, -s. 4) -, wyd. Societäts-Verlag, Tatsachen über Deutschland, 2010r., tom -, -s. 5) Maddalena Martini , wyd. Klett, Trip durch D-A-CH – Deutschsprachige Länder sehen und verstehen, 2009r., tom -, -s.
Uwagi