Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-WPKN2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych (sem. 5)
Wymagania wstępneOgólna wiedza i zainteresowanie polityką Niemiec oraz innych krajów niemieckiego obszaru językowego
Opis ćwiczeńPrzedmiot ma formę wykładów
Opis wykładówTematyka ćwiczeń dotyczy zagadnień związanych z polityką Niemiec oraz innych krajów niemieckiego obszaru językowego. W ramach ćwiczeń omówione zostaną takie aspekty życia politycznego, jak: system polityczny, krajobraz partyjny, najnowsza historia, radykalizm prawicowy w Niemczech, aktualne problemy w stosunkach polsko-niemieckich oraz rozliczenie z przeszłością narodowosocjalistyczną.
Cel kształceniaZajęcia maja na celu przybliżenie oraz pogłębienie wiadomości z zakresu zagadnień związanych z polityką Niemiec oraz innych krajów niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiTematyka zajęć podlega ciągłej aktualizacji o najnowsze wydarzenia w Niemczech i w innych krajach niemieckojęzycznych.