Wstęp do językoznawstwa

Introduction to linguistics

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-WSTEPDOJEah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość języka niemieckiego
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPrzedmiot zapoznaje z terminologią używaną w językoznawstwie, wprowadza do problematyki poszczególnych działów lingwistyki takich jak m.in.: fonetyka i fonologia, morfologia, słowotwórstwo, składnia, lingwistyka tekstu, socjolingwistyka, pragmalingwistyka, semantyka, leksykografia, języki fachowe, glottodydaktyka, translatoryka. Ponadto omówione zostaną wybrane problemy metodologiczne językoznawstwa, m.in.: językoznawstwo wśród innych nauk, nauka humanistyczna czy przyrodnicza? Cechy specyficzne badań humanistycznych.
Cel kształceniaCelem wykładu jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa, niezbędnej do dalszego kształcenia językoznawczego.
Literatura podstawowa1) Lucyna Wille, Radosław Maziarz, Einführung in die Sprachwissenschaft , t. -, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca1) -, -, t. -, -, -, s. -
Uwagi-