Wstęp do literaturoznawstwa

Introduction to literary studies

2019Z

Kod przedmiotu1424S1O-WSTPDOLIapoh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość języka niemieckiego, znajomość lektur szkolnych
Opis ćwiczeńNa ćwiczeniach studenci I roku poznają podstawy literaturoznawstwa: określenie zakresu nauki o literaturze, charakterystykę tekstu literackiego, narzędzia zrozumienia i interpretacji tekstu literackiego, podstawy metodologii badań literackich, gatunki literackie (epika, liryka i dramat), formy narracji, analiza wiersza.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem wykładu jest poznanie podstaw nauki o literaturze: gatunków literackich oraz narzędzi zrozumienia i interpretacji tekstów literackich
Literatura podstawowa1) Kocher, U., Krehl, C., Literaturwissenschaft. Studium - Wissenschaft - Beruf, t. -, Akademie-Verlag, 2008, s. - 2) Vogt, J., Einladung zur Literaturwissenschaft, t. -, W. Fink, 2002, s. - 3) Grüber, R. u.a., Ba-Studium. Literaturwissenschaft, t. -, Reinbeck, 2005, s. -
Literatura uzupełniająca1) Papp, E., wyd. ESV, Taschenbuch Literaturwissenschaft, 1995r., tom -, -s. 2) Spörl, U., wyd. Schöningh, Basislexikon Literaturwissenschaft, 2006r., tom -, -s.
Uwagi-