Wiedza o akwizycji i nauce języków

Knowledge of acquisition and language learning

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-WoAiNJpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa
Opis ćwiczeńWpływ języka pierwszego na akwizycję języka drugiego/obcego; wybrane zjawiska związane z nabywaniem/uczeniem się języka drugiego/obcego (transfer, interferencja, interlingwa); koncepcja autonomii w uczeniu się i nauczaniu języków obcych; strategie uczenia się i posługiwania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem strategii opanowywania słownictwa; rola świadomości językowej, uczeniowej i komunikacyjnej w akwizycji języka obcego; autoewaluacja w procesie uczenia się języków obcych; komunikacja naturalna a komunikacja szkolna; cechy interakcji i komunikacji w klasie szkolnej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z charakterystyką procesów akwizycji języka ojczystego i drugiego/obcego w kontekście uwarunkowań biologicznych, poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi procesami.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Claudia Riemer, wyd. Baltmannsweiler: Schneider, Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb. Eine Longitudinalstudie über die Wechselwirksamkeit ausgewählter Einflussfaktoren, 1997r., tom
Uwagi