Pedagogika

2019L

Kod przedmiotu1400S1-PEDAGh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna, psychologia ogólna
Wymagania wstępnegotowość do refleksji i dyskusji nad szkolnymi zdarzeniami krytycznymi
Opis ćwiczeńSzkoła jako instytucja wychowawcza - w Polsce i na świecie. Systemy szkolne na świecie. Środowisko społeczne szkoły. Autokratyzm i demokracja w szkole. Postawy nauczycieli i uczniów. Klimat wychowawczy szkoły. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Trudności wychowawcze. Janusz Korczak i jego dorobek pedagogiczny. Kryzys szkoły. Szkoły alternatywne.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudent poznaje podstawową wiedzę oraz rozwija umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki wymagane do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Literatura podstawowa1) -, aktualne teksty publicystyczne z prasy i internetu, -, - 2) Ripley, A., Najbystrzejsze dzieciaki świata, PWN, 2015 3) Korczak, J., Prawo dziecka do szacunku, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Petlák, E., Przyjazna szkoła, -, 2012 2) Robinson, K., Kreatywne szkoły., Wydawnictwo Element, 2015
Uwagi