Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

2019L

Kod przedmiotu1400S1-PPPh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającepedagogika, psychologia
Wymagania wstępnezaliczenie z przedmiotów: pedagogika, psychologia
Opis ćwiczeńPraktyka. W takcie praktyki psychologiczno-pedagogicznej student obserwuje i aktywnie włącza się w zadania zawodowe wyznaczone przez opiekuna praktyki. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności uzyskane podczas obowiązkowych zajęć z psychologii i pedagogiki.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie z placówka oświatową, a szczególnie z realizowanymi przez nią zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi, sposobami funkcjonowania.Obserwacja interakcji dorosły - dziecko i interakcji między dziećmi lub młodzieżą w tym samym wieku.Podejmowanie we współdziałaniu z opiekunem praktyk działań wychowawczych wynikających z zaistniałej sytuacji.Sprawowanie opieki na grupą w czasie spontanicznej aktywności dzieci. Animowanie, organizowanie i nadzorowanie zajęć dzieci w rożnym wieku. Refleksja nad przebiegiem prowadzonych działań i realizacji zamierzonych celów.
Literatura podstawowa1) Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca1) Duraj-Nowakowa K, wyd. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podejścia całościowe do pedagogiki : wybór, 2008r., tom
Uwagi