Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Literature German-speaking countries

2020Z

Kod przedmiotu1424S1-HLKN2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria literatury, wstęp do literaturoznawstwa
Wymagania wstępnewstęp do literaturoznawstwa, znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńĆwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów. Na zajęciach omawiane sztandarowe dzieła niemieckich autorów XIX wieku okresu od romantyzmu do realizmu, m.in. A. Armima, C. Brentano, E.T.A. Hoffmanna, J. von Eichendorffa, H. von Kleista, A. von Droste-Hülshoff, H. Heinego, G. Büchnera, G. Kellera, Th. Storma i Th. Fontane
Opis wykładówHistoria literatury niemieckojęzycznej XIX wieku obejmuje zagadnienia literacko-kulturowe dotyczące romantyzmu niemieckiego, literatury Vormärz i Biedermeier oraz realizmu
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami w literaturze niemieckiej od romantyzmu do realizmu włącznie, wybitnymi przedstawicielami literatury tego okresu oraz gruntowna znajomość najważniejszych utworów owego okresu.
Literatura podstawowa1) Wolfgang Beutin, Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. -, Metzler, 2008, s. - 2) Viktor Žmegač, Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. -, Marix, 2004, s. - 3) Kurt Rothmann, Kleine Geschichte der deutschen Literatur, t. -, Reclam, 2001, s. - 4) Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, t. -, Buchner, 2000, s. - 5) Helmut Nürnberger, Geschichte der deutschen Literatur, t. -, Bayerischer Schulbuch-Verlag, 2006, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi