Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

History of literature of German-speaking countries

2020L

Kod przedmiotu1424S1-HLKN3h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria literatury, wstęp do literaturoznawstwa
Wymagania wstępnegruntowna wiedza z zakresu literaturoznawstwa, znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńĆwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów. Na zajęciach omawiane będą sztandarowe dzieła niemieckojęzycznych autorów okresów literackich: naturalizm, modernizm, literatura przełomu wieków (1890-1920: symbolizm, Fin de siecle, impresjonizm, ekspresjonizm)
Opis wykładówHistoria literatury obejmująca okresy literackie od naturalizmu, poprzez literaturę przełomu wieków (symbolizm, Fin de siecle, impresjonizm) do ekspresjonizmu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami w literaturze niemieckiej okresów t.j.: naturalizm, literatura przełomu wieków (1890-1920: symbolizm, Fin de siecle, impresjonizm, eksresionizm), wybitnymi przedstawicielami literatury tego okresu oraz gruntowna znajomość najważniejszych utworów owego okresu
Literatura podstawowa1) Wolfgang Beutin, Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart , , t. -, , 2006, s. - , t. -, Metzler, 2008, s. - 2) Viktor Žmegač, Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. -, Marix, 2004, s. - 3) Kurt Rothmann, Kleine Geschichte der deutschen Literatur, t. -, Reclam, 2001, s. - 4) Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, t. -, Buchner, 2000, s. - 5) Helmut Nürnberger, Geschichte der deutschen Literatur, t. -, Bayerischer Schulbuch-Verlag, 2006, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi