Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Literature German-speaking countries

2021Z

Kod przedmiotu1424S1-HLKN4
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria literatury, wstęp do literaturoznawstwa
Wymagania wstępnegruntowna wiedza z zakresu literaturoznawstwa, znajomość języka niemieckiego na poziomie C1
Opis ćwiczeńĆwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów. Na zajęciach są omawiane sztandarowe dzieła niemieckojęzycznych autorów okresu międzywojennego, autorów na emigracji zewnętrznej i wewnętrznej podczas reżimu nazistowskiego, .
Opis wykładówWykłady obejmują zagadnienia dotyczące okresu międzywojennego (Republiki Weimarskiej i Pierwszej Republiki Austriackiej) aż do ugruntowania się narodowego socjalizmu na scenie politycznej (1918-1933). Drugi okres dotyczy literatury okresu narodowego socjalizmu aż do zakończenia II wojny światowej (1933-1945); omawiane zagadnienia to np.: Nationalsozialistische Literaturpolitik (Gleichschaltung, Verfolgung, Exil, "Innere Emigration" )
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami w literaturze niemieckojęzycznej, z wybitnymi przedstawicielami scen literackich i najważniejszymi utworami następujących okresów literackich: Literatur der Zwanziger Jahre (Weimarer Republik, Neue Sachlichkeit, Volksstücke) Literatur im Exil, episches Theater, 'Innere Emigration'.
Literatura podstawowa1) Wolfgang Beutin, Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart , t. -, , 2006, s. - , t. -, Metzler, 2008, s. - 2) Viktor Žmegač, Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. -, Marix, 2004, s. - 3) Kurt Rothmann, Kleine Geschichte der deutschen Literatur, t. -, Reclam, 2001, s. - 4) Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, t. -, Buchner, 2000, s. - 5) Helmut Nürnberger, Geschichte der deutschen Literatur, t. -, Bayerischer Schulbuch-Verlag, 2006, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi