Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Literature German-speaking countries

2021L

Kod przedmiotu1424S1-HLKN5
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria literatury, wstęp do literaturoznawstwa
Wymagania wstępnegruntowna wiedza z zakresu literaturoznawstwa, znajomość języka niemieckiego na poziomie C1
Opis ćwiczeńĆwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów. Na zajęciach omawiane są sztandarowe dzieła niemieckich i niemieckojęzycznych autorów po 1945 r.
Opis wykładówWykłady obejmują następujące zagadnienia: literatura powojenna 1945-1949, "Nullpunktbewusstsein", "Trümmerliteratur", "Kahlschlag", "Innere Emigration", "Gruppe 47", "Kurzgeschichte" (Böll, Borchert), liryka po 1945 (Celan, Eich, Bachmann), słuchowiska radiowe, teatr (Dürrenmatt, Frisch, Brecht), powieści lat 50-tych (Koeppen, Böll, Grass), literatura jako eksperyment, krytyka języka ("konkrete Poesie", Wiener Gruppe, eksperymenty językowe Petera Handke), powieści lat 60-tych (Frisch, Johnson, Walser), literatura dokumentalna ("das dokumentarische Theater" Weiss), powieści i dramaty lat 70-tych (Bernhard, Handke, Strauß) , literatura kobieca, literatura DDR, literatura "nach der Wende"
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami w literaturze niemieckiej od 1945 roku do współczesności, z wybitnymi przedstawicielami scen literackich i najważniejszymi utworami owego okresu.
Literatura podstawowa1) Wolfgang Beutin, Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. -, Metzler, 2008, s. - 2) Viktor Žmegač, Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. -, Marix, 2004, s. - 3) Kurt Rothmann, Kleine Geschichte der deutschen Literatur, t. -, Reclam, 2001, s. - 4) Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, t. -, Buchner, 2000, s. - 5) Helmut Nürnberger, Geschichte der deutschen Literatur, t. -, Bayerischer Schulbuch-Verlag, 2006, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi