Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

History of Germany, Austria and Switzerland

2020Z

Kod przedmiotu1424S1-HNAISpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneZainteresowanie przedmiotem
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówW ramach zajęć omawiane będą zagadnienia dotyczące historii Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych od roku 1871 do czasów współczesnych.
Cel kształceniaZajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią krajów niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa1) Jens Kappelhoff, Geschichte Deutschlands. Das Werden einer Nation, t. -, -, -, s. - 2) Müller Helmut, Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, t. -, -, 2007, s. - 3) -, Inne materiały, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław, Historia Niemiec, t. -, -, 1990, s. - 2) Krasuski Jerzy, Historia Niemiec, t. -, -, 2004, s. - 3) -, Inne materiały, t. -, -, -, s. -
Uwagi