Język łaciński

Latin language

2019Z

Kod przedmiotu1424S1-JLACfgh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńCzytanie i akcentowanie. Materiał gramatyczno - leksykalny. Zwroty i sentencje łacińskie.
Opis wykładówBRAK
Cel kształceniaPrzyswojenie materiału gramatycznego (fonetyka, fleksja, składnia) oraz niezbędnego zasobu słownictwa w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów. Opanowanie wybranych sentencji i zwrotów łacińskich oraz ich praktyczne, współczesne zastosowanie.
Literatura podstawowa1) J. Czyżma, E. Roguszczak, Język łaciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Literatura uzupełniająca1) O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, wyd. PWN, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, 2004r., tom 2) S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, wyd. PWN, Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego, 2005r., tom 3) K. Kumaniecki, wyd. PWN, Mały słownik łacińsko-polski, 2000r., tom 4) L. Winniczuk, wyd. PWN, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, 1983r., tom 5) J. Korpanty, wyd. PWN, Mały słownik łacińsko-polski, 2001r., tom 6) M. Wielewski, wyd. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Krótka gramatyka języka łacińskiego, 1989r., tom 7) Z. Kubiak, wyd. Świat Książki, Mitologia Greków i Rzymian, 2005r., tom 8) J. Wikarjak, wyd. PWN, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, 2001r., tom
UwagiBRAK