Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka, słuchanie, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką

Practical German - phonetics, listening, practical grammar, writing with the style, conversations with lexis

2019L

Kod przedmiotu1424S1-PNJNFSGh
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty PNJN w semestrze zimowym
Wymagania wstępneBiegłość językowa na poziomie B1
Opis ćwiczeńZakres gramatyczno-leksykalny komponetów PNJN.
Opis wykładów-
Cel kształceniaEgzamin ma na celu wykazać, czy studenci osiągnęli biegłość językową w mowie i piśmie na poziomie B1.
Literatura podstawowa1) -, Podręczniki i materiały obowiązujące na poszczególnych zajęciach PNJN, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-